Reklam som får en skratta och tänka!

Nästa söndag är det dags att lätta på plånkan och bidra till att kyrkor fylls och utrustas med bra diakoner och pastorer!

Läs mer om skolan som utbildar Svenska Missionskyrkans pastorer och diakoner, THS (Teologiska Högskolan Stockholm)